Bijlage (uit het Reglement Ongewenst Gedrag Nevobo)  

image_pdfimage_print

Definities  

Onder sportbetrokkene wordt in deze leidraad verstaan, leden, ouders/verzorgers, begeleiders, betaalde/onbetaalde trainer en/of coach.
Deze leidraad geldt voor zowel mannen als vrouwen; benamingen die worden gebruikt gelden  dus voor beiden.

Onder professioneel wordt in deze leidraad verstaan de kwaliteit van het handelen of het  nalaten, overeenkomstig de geldende (maatschappelijke) standaard en opleiding. Betaling doet hierbij niet ter zake

Reglementering 

De regels waaraan deze bijlage haar grondslag ontleent, zijn omschreven in het Reglement  Ongewenst Gedrag van de Nevobo. De bepalingen in onderstaand bijlage  zijn van toepassing op ieder lid van de Nevobo en ieder persoon die namens de Nevobo of één van haar verenigingen werkzaamheden verricht of een functie uitoefent (Reglement Ongewenst Gedrag Nevobo art. 6.1.1.1).

De in dat reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie, die heeft plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de vereniging of  van de Nevobo. Van seksuele intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele   intimidatie ondergaat ook buiten een sportcontext ten opzichte van degene die de seksuele  intimidatie toepast in een afhankelijkheidsrelatie verkeert. (Regelement Ongewenst Gedrag Nevobo art.6.1.1.2)

Wat onder seksuele intimidatie wordt bedoeld wordt omschreven in onderstaande bijlage.
Er zijn voor de sportbetrokkene gedragsregels omschreven waar aan deze zich dienen te houden en waar de sportbetrokkene bij overtreding strafbaar is.

Paragraaf 6.3.2 Gedragsregels 

6.3.2.1

De Begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt te verkeren. In het kader van deze norm wordt onder meer als een overtreding beschouwd:

  1. het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie van  een klaarblijkelijke vorm van Seksuele Intimidatie waarvan de Begeleider getuige van  is of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld
  2. het participeren in vormen van Seksuele Intimidatie of aanmoedigen van anderen daartoe
  3. het door de Begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of erotisch geladen sfeer (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren
  4. het door de Begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de sporter waarbij de aandacht is gericht op de geslachtskenmerken
  5. het door de Begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasieën van een minderjarige sporter
  6. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident dat valt onder Seksuele Intimidatie
  7. het niet of onvoldoende uitoefenen van Begeleiderstaken rondom en tijdens een  sportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van Seksuele Intimidatie, die met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken hadden kunnen worden