Beste scheidsrechters en scheidsrechtercoördinatoren,

Tussen november 2018 en januari 2019 zullen in alle regio’s 3 of 4 bijscholingen worden georganiseerd voor regioscheidsrechters (code V3 t/m R1). Tijdens de inventarisatie van afgelopen februari hebben we alle regio officials gevraagd over welke onderwerpen zij meer verdieping wilden en welke bijscholing we hiervoor kunnen organiseren. I.s.m. de Volleybalacademie hebben we een 3-tal workshops samengesteld. Wanneer behoefte is aan andere onderwerpen kunnen we ook hiervoor workshops organiseren.

 

Per regio staan de volgende workshops op stapel:

  1. Techniek (2 per regio):
    Welke techniek kennen we. Wanneer fluit je wel/niet, Hoe hanteer je een consequente lijn en wat betekent ‘let them play
  2. Netsituaties: 
    Verschil tussen netfouten en netaanrakingen. Wat kan er allemaal bij het net gebeuren
  3. Wangedrag en maatregelen/Kaartgebruik:
    Tabel van maatregelen, wanneer grijp je in. Hoe voorkom je kaarten.

De workshops zijn gratis. Reiskosten zijn wel voor eigen rekening.

Klik hier voor het inschrijfformulier. Hier vind je alle data en locaties. We hebben per workshop plaats voor max 25 deelnemers en vol=vol. Aanmelden is verplicht. Zonder aanmelding kun je niet deelnemen. Wanneer we meer aanmeldingen hebben dan we kunnen plaatsen, wordt een passende oplossing gezocht (andere locatie of mogelijk een extra workshop).

Dit bericht is ook op de site geplaatst.

De workshops zijn bedoeld voor regio officials. Mochten er nog plaatsen vrij zijn, dan mogen andere officials ook aansluiten (nationaal of verenigingsofficials met minstens 2de klasse niveau).

Heb je nog vragen, neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Marian Folmer
Medewerker Wedstrijdwezen

Logo Nevobo

0513 656 969 | @NevoboNoord
It Hege Stik 4 – 8445 PZ | Postbus 767 – 8440 AT | Heerenveen

Recommended Posts