Hierbij nodigt het bestuur van VVH haar leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 (19.30u)
De officiële uitnodiging, agenda en stukken zullen volgen in de Antenne die begin april verschijnt.

Aansluitend aan de ALV zal het jaarlijkse slot-mixtoernooi plaatsvinden, georganiseerd door de AC.

We zullen nog bij alle teams inventariseren of zij na 16 april nog willen doorgaan met trainen, of dat zij 16 april zien als de afsluiting van seizoen 2018-2019!

 

Recommended Posts