In memoriam: Goos de Graaf

VVH herdenkt Goos de Graaf

In een tijd dat VVH in zwaar weer zat werd hij gehaald door het bestuur om de vereniging weer op te bouwen. Als trainer ,coach en speler maar bovenal bouwer aan een nieuw VVH
Hij slaagde daarin met verve

Goos de Graaf is verleden week op leeftijd van 70 jaar  na een korte hevige ziekte overleden

Vele VVH-ers hebben met hem samengewerkt in een tijd waarin VVH als vereniging een sterke teruggang doormaakte
Samen met zijn vrouw Sjoukje  ,die lange tijd het secretariaat van VVH vervulde , gaf hij leiding aan de wederopbouw van VVH.
Zijn enthousiasme en tomeloze inzet voor de vereniging waren belangrijk voor een bloeiende VVH periode

Elf jaar geleden , in het kader van het 40 jarig bestaan van VVH , werd in de Harlinger Courant aandacht besteed aan de geschiedenis. Een geschiedenis waar Goos een belangrijke rol in heeft gespeeld. Daarom was een interview met hem niet meer dan logisch.
Uit dit prachtige artikel een samenvatting vooral bedoeld om te vertellen wat Goos voor VVH heeft betekend.

VVH 40 jaar ( oktober 2010 ) een interview met Goos de Graaf

“In de periode vlak na 1980 deed Goos de Graaf zijn intrede in VVH en begon een succesvolle tijd onder zijn bezielende leiding. Goos was docent op de Harlinger politieschool en was afkomstig uit Enkhuizen. “Ik trof eerlijk gezegd een failliete boedel aan”, weet Goos zich nog te herinneren. Hij was hogelijk verbaasd dat ze wisten dat hij volleybal trainer was, toen Tilly van der Schoot en Corry Schadenberg hem benaderden om trainer te worden. “Ik kreeg carte blanche om de vereniging weer op te bouwen.”  De twee herenteams werden uitgebreid tot zes teams en bij de dames ging men van drie naar zeven teams. “Ik begon uit te selecteren om weer op niveau te komen. In die tijd was ik trainer, coach, speler en scheidsrechter en vloog zo gezegd door heel Friesland.” 
Volgens Goos de  Graaf  heeft  de toenmalige politieschool veel invloed op de vereniging gehad. Diverse leden en/of bestuursleden waren hiervan afkomstig.

Dames 1 met Goos de Graaf kampioen in 1984

Er werd een technische commissie ingesteld die aan het einde van het seizoen ging evalueren. Op grond hiervan werden de teams samengesteld. Het bevorderde de doorstroming van de jeugd.
Onder zijn leiding werd  Dames 1 in 1984 kampioen en promoveerde  naar  de  districtsklasse. 
Door werving op scholen kreeg men een toename van het aantal jeugdleden. Goos de Graaf en Henk Schoot maakten zich hier sterk voor en gingen met een jeugdteam in de competitie mee spelen.

In 1990 werd Goos met Heren 1 eindelijk kampioen en promoveerde naar de 1e klasse

In 1985 werd het tweede VVH-toernooi in de Waddenhal gehouden. 
In 1988  werd  een  jaarlijks terugkerend trainingsweekend op Terschelling ingevoerd.
Onder leiding van Goos werd het Heren 1 team in 1990 kampioen, won de rayonbeker en promoveerde naar de districtsklasse. Wederom een succes onder zijn bezielende leiding
Het bleek dat het team een blijvertje was in deze klasse en promoveerde in 1992  naar de promotieklasse en weer later zelfs naar de divisie  .

Op een gegeven moment besloot Goos de Graaf met het geven van training te stoppen. “Eigenlijk ben ik organisator en coach en geen trainer. Als coach zie ik erop toe hoe men in het veld loopt en op de juiste plek staat.” Hij begon toen voor VVH te fluiten en deed dit ongeveer vijftien jaar. Als scheidsrechter schopte hij het tot en met de tweede divisie en was zelfs nog official bij interlands en de Europese Kampioenschappen. Zijn tijd in Enkhuizen meegerekend heeft Goos dan ook 30 jaar lang gefloten. Door rugklachten moest hij noodgedwongen stoppen, maar kreeg een bijzonder leuk afscheid aangeboden.”

Goos heeft een onuitwisbare handtekening gezet onder zijn VVH.
Daar mocht hij trots op zijn en wij, leden en oud leden van VVH , zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

Ons medeleven gaat uit naar Sjoukje en de kinderen en wij wensen hun veel sterkte in het verwerken van dit grote verlies.
Goos leeft voort in de herinnering van VVH