image_pdfimage_print

Deze pagina bevat informatie over (nieuwe, aanvullende) spelregels en arbitrage. Soms zijn er regels die iemand “bedacht” heeft maar die nergens voorkomen in het wedstrijdreglement. We zullen proberen nieuwe spelregels of wijzigingen zoveel mogelijk up-to-date te houden. De laatste wijzigingen oktober 2013 worden hieronder weergegeven. Ik zal de belangrijkste er uitvissen en “vertalen”. Sommige regels gelden alleen voor de A-league dus die zijn voor ons (nog) niet van toepassing. Het commentaar is van mij afkomstig en gebaseerd op de volledige wettekst van het wedstrijdregelement. Mochten er nog vragen zijn, stel ze.

link: Het spelen met 2 libero’s lees verder…

Jeugdwedstrijden: Scheidsrechters: probeer zoveel mogelijk de algemene volleybalregels toe te passen op de wedstrijden. Ook de ceremonie eromheen. Vaak zijn de coaches goedwillende vrijwilligers die de regels nog niet voldoende kennen. Instrueer ze. Je fluit als scheidsrechter maar je hebt ook een opleidende rol als het gaat om de spelregels. De jeugd moeten deze ook leren. Elk nivo kent z’n technische handelingen. Pas deze toe anders staan de trainers voor Jan-met-de-korte-achternaam te trainen en heeft de technische ontwikkeling geen zin. (En wees niet bang een “coach” te waarschuwen die z’n spelertjes al vloekend aanzet tot beter spel.

Invullen/bijhouden wedstrijdformulier oftewel aan iedereen die wel eens “teller” is.
Het invullen van het wedstrijdformulier is niet geheel zonder risico. We hebben inmiddels weer een boete te pakken door een fout op een formulier. Daarom het volgende:
Alle scheidsrechters, aanvoerders, coaches dienen het wedstrijdformulier na afloop NAUWKEURIGER te controleren op fouten of onregelmatigheden.
Teller! Als je een fout maakt op het formulier probeer deze NIET te herstellen met krassen en smeren maar noteer de fout op een apart velletje en wijs de scheidsrechter erop NA de wedstrijd. Soms is een correctie helemaal niet nodig en hoeft er niet “gesmeerd of geplamuurd” te worden.

Enkele regels om nog even extra op te letten:

Strafmaatregelen
De strafmaatregelen zijn ietwat verandert:
13198155-illustratie-van-een-cartoon-boze-politieman-agent-of-beveiliger-schreeuwen-naar-de-kijkerMopperen, zeuren, kinderachtig gedrag; waarschuwing.
Kleine misdragingen na waarschuwing, spelophouden etc: GEEL! (geen punt in mindering)
Onbehoorlijk gedrag; vloeken, tieren, asociaal gedra, 2e keer spel ophouden etc: ROOD! (punt voor tegenstander en de opslag)
Beledigend gedrag of 2 x onbehoorlijk gedrag : GEEL EN ROOD in één hand. (betreffende speler eruit voor 1 set, vervangen door andere speler)
Agressief gedrag, (poging tot) lichamelijk geweld, dreigen of bij 3 x onbehoorlijk gedrag; ROOD EN GEEL APART (diskwalificatie hele wedstrijd > kleedkamer.

11.4.4 Komt een speler bij het neerkomen met een deel van de voet over de middenlijn op de grond en daar in aanraking met een voet van de tegenstander, dan is dat fout mits de tegenstander zich geheel op de eigen speelhelft bevindt en hij daar, ter beoordeling van de scheidsrechter, hinder van ondervindt.
Commentaar
: Safety first. Als je als scheidsrechter vindt dat een speler wel erg ver over de streep neerkomt met de tegenstander er pal tegenover; fluiten!

13.3.6 DE LIBERO: Een fout bij een voltooide aanvalsslag wordt gemaakt wanneer de Libero de bal bovenhands speelt in de voorzone of in het verlengde daarvan en de toegespeelde bal volledig boven netrand uitkomt op het moment van de aanval.
Commentaar:
De 3-meterlijn valt binnen de voorzone. Dus ook fout wanneer de libero met een voet of gedeelte daarvan op die lijn staat. Wordt de bal echter onderhands door de libero opgezet binnen de voorzone dan mag er wel volledig aangevallen worden.

15.7 Wanneer een speler geblesseerd raakt, moet de eerste scheidsrechter vragen om een onmiddellijke spelerwissel.
Commentaar:
Heeft het team geen wissel dan kan de scheidsrechter 2 minuten blessure behandeling inlassen. De scheidsrechter beoordeelt of de behandeling in- of buiten het veld plaatsvind.K an de speler niet opgelapt worden en is er geen wissel dan wordt de wedstrijd gestaakt. Tijd, stand en set op het moment van de ontstane blessure vermelden op wedstrijdformulier.

1.5
Temperatuur zaal; De temperatuur mag niet lager zijn dan 10°C (50°F). Bij de wereldcompetities en officiële competities van de FIVB mag de temperatuur niet hoger zijn dan 25°C (77°F) en niet lager dan 16°C (61°F).
Commentaar: Dit is een absurde regel die alleen van toepassing is op de spelers. Alles wat niet beweegt verkleumt (scheidsrechters, tellers, publiek en is ontvankelijk voor blessures. Daar komt bij dat een sporthal die niet in staat is de temperatuur boven de 16°C te krijgen geen aanmerking mag krijgen als speelcentrum. Ik zal dit aankaarten bij de Nevobo

Regel 3 Ballen

De eerste scheidsrechter controleert vóór aanvang van de wedstrijd de wedstrijdbal(len). Samen met de tweede scheidsrechter kiest hij de wedstrijdbal(len). Daarna is de tweede scheidsrechter gedurende de verdere wedstrijd verantwoordelijk voor de wedstrijdbal(len) en voor de teruggave na afloop van de wedstrijd aan de verantwoordelijke van de wedstrijdleiding. Commentaar: Het is “netjes” om de tegenstander de wedstrijdbal te laten controleren/voelen maar dit hoeft dus niet.

Ceremonie protocolair (wedstrijdprotocol)
Bij aanvang van de wedstrijd (en eerste set) stellen de basisspelers zich op achter de achterlijn. Dit gebeurt ALLEEN bij aanvang (1e set) en bij het einde (laatste set) van de wedstrijd. Bij aanvang van de tussenliggende sets betreden de spelers direkt vanaf de bank het veld (dus NIET eerst naar de achterlijn) zodat de 2e of 1e scheidsrechter meteen de opstelling kan controleren.  Er zijn nog steeds een boel scheidsrechters die dit hardnekkig volhouden en roepen dat dit een regel is. Beste collegea: Dit is nog nooit een regel geweest!

Ik ben bang om fouten te maken en ik hou er niet van om uitgescholden te worden en ik weet niet wat opstellingsfouten zijn en eigenlijk ben ik best wel verlegen en thuis heb ik een grote mond en op school loop ik achter die anderen aan.
ADVIES: Wordt alsjeblieft GEEN scheidsrechter!!!

Ik erger me aan scheidsrechters die de regels niet kennen. Ik neem niet vaak een blad voor de mond. Als iets te lang duurt neem ik een beslissing. Thuis zet ik de kliko aan de weg. Ik wil weten waar Abraham de mosterd haalt.
ADVIES: Word alsjeblieft scheidsrechter.

Gert Wienbelt