Ameland trainingsweekend 2019

Trainingsweekend 2019.     Alweer de 31e editie
 
Ook voor dit seizoen staat er weer een trainingsweekend voor de deur en dit mogen wij voor de 31e keer organiseren!
Laatste mogelijkheid om je voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Doe dus allemaal zo veel mogelijk mee !!Dit weekend  zal wederom plaatsvinden op Ameland !
Wanneer ?? 

 

13,14 en 15 september 2019 ! 

enkele kenmerken van dit weekend :

 • Parkeerkaart Holwerd (bij carpoolen)
 • Fiets voor het hele weekend 
 • Ontbijt 
 • Overnachting (2 nachten) 
 • BBQ
 • Schoonmaken accommodatie 
 • Sporthal Zaterdag en Zondag 
 
De kosten voor het gehele weekend bedragen €65,- dit zo spoedig mogelijk na inschrijving overmaken op:
IBAN: NL96 RABO 0342 4505 22
t.n.v René v.d. Werf
Graag inschrijven voor 6 september 2019
Na opgave graag binnen 5 dagen het bedrag overmaken.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je die stellen aan
Sander Wienbelt (06-12475722

Opening toernooi ABC jeugd in Sneek

Save the date! 

Zaterdag 14 september 2019 vindt het openingstoernooi van VC Sneek voor A, B en C jeugd plaats.  Dé gelegenheid om alvast een oefenrondje te maken voor de competitie!  


Meer informatie volgt aan het begin van volgend seizoen via de JC en jeugdtrainers.

 

Meldplicht seksuele intimidatie

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken!

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

Binnen VVH onderstrepen we, net als de Nevobo en het NOC*NSF, het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging. Dit mag persoonlijk maar ook via een bericht naar [email protected]. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club:

Aafke Kreuwel
mail : [email protected]
Werkmobiel:        06-54910446

Volleybal instuif!

Wij willen kinderen uit Harlingen en omgeving graag laten kennismaken met de volleybalsport, daarom organiseren we op dinsdag 26 en donderdag 28 maart een open training voor de jeugd!
 
Volleybal is een echte teamsport met veel acties snel achter elkaar, daarom zijn alle spelers steeds in beweging en is ook echt iedereen betrokken bij het spelletje.
 

Ben je jonger dan 12 jaar en lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken, nieuwe kinderen te leren kennen, sfeer proeven en uitproberen? Dan nodigen we je van harte uit voor onze instuif!
 
 
Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat via [email protected] 

VVH dames 2 snoept punten van de topteams!

Voor het tweede damesteam is het laatste stukje van het competitieprogramma niet makkelijk. Niet alleen wegen de laatste loodjes spreekwoordelijk het zwaarst, maar de dames komen in hun laatste drie wedstrijden ook tegenover de top 3 van de ranglijst te staan.  Zowel de nummer 1, 2 als 3 kan in theorie nog kampioen worden. Kortom, elk puntje telt!

Knutselteam
Ook wij gaan natuurlijk voor elk puntje dat haalbaar is. Dat wij zelf al enige tijd op een stabiele vijfde plaats staan stemt ons eigenlijk heel tevreden als je kijkt naar de omstandigheden waarmee we dit seizoen te maken hebben. Door ziekte, blessures, zwangerschap en andere omstandigheden waren we dit seizoen vaker niet, dan wel compleet.  We zijn dan ook extra blij dat Annie de laatste wedstrijden weer meespeelt waar de vorm van de dag het toelaat.  Met een wekelijks wisselende samenstelling – mede mogelijk gemaakt door ‘jeugdspeelster’ Iris en daarnaast Sjoukje en enkele andere dames van het 3e – proberen we de vijfde plaats dan ook met hand en tand te verdedigen!

De strijd tegen de huidige nummer 1 (Covos) en potentiële nummer 3 (Bolsward) is inmiddels gestreden. Oh en tussendoor speelden we nog een heel boeiende wedstrijd tegen de Swette Switters, van waaruit we 3 punten mee terug naar Harlingen wisten te nemen.

Tegen de vermoedelijke kampioen..
De dames van Covos dachten wel ‘even’ 5 punten te kunnen halen tijdens hun bezoekje aan Harlingen op 28 februari. Maar uiteraard dachten wij hier heel anders over.  Desondanks moesten we wel even wennen aan het snellere spel van de kampioenskandidaat. De eerste set strandde ons verzet dan ook bij 17 punten. De tweede set konden we lang bijblijven en werden er lange rally’s gespeeld.  Zo’n lange rally winnen geeft een extra kick! Helaas lukte dat richting het einde van de set niet meer, met name doordat Covos een tandje bijzette in de midaanval en servedruk. De derde set is niet voor woorden vatbaar; het dieptepunt van de wedstrijd. Maar de vierde set rechtten we onze rug en persten we alles eruit wat erin zat.  Er werd hard gestreden voor dat laatste punt en dit bleef dan ook terecht in Harlingen: 25-22.  Zoals coach Yvonne het treffend verwoordde:  ‘zij vonden dat ene punt erger dan wij die andere 3’

Zomer in Scharnegoutum
De eerste week van maart speelden we in de Sahara zonder zand, genaamd de Wardy-hal in Scharnegoutum. Swette Switters uit is altijd lastig en dat bleek ook die avond weer. Een interessante strijd met veel beleving, vechtlust en bij vlagen echt mooi volleybal ontvouwde zich in de kleine hal.  Na afloop konden ze de zuurstoftanks praktisch aanslepen, maar de winst ging toch echt mee naar Harlingen!

VC Bolsward
Afgelopen week speelden we tegen een ander “topteam”. Nou ja, in theorie dan want de dames uit Bolsward staan momenteel 4e maar wel met 2 wedstrijden minder en slechts 2 of 3 punten minder dan de nummers 2 en 3.  De dames van Bolsward wonnen het met name op ervaring en wederom servedruk met een toefje midaanval.  Dit ging soms net wat te snel voor het samengestelde VVH2, waardoor we feilloos werden afgestraft op onze eigen fouten. Toch bleven we vechten en lieten we bij vlagen ook goed spel zien. Net als tegen Covos werd de laatste set alles gegeven en op vechtlust het punt binnengesleept.

Laatste wedstrijd
De nummer 2 (VLO) komt dinsdag 2 april nog op bezoek in de Waddenhal, wat ook gelijk onze laatste wedstrijd is van dit seizoen.  We zullen zien of we het ook deze dames moeilijk kunnen maken..

Denktank !

VVH heeft recent een Denktank opgericht
Doel is om met een brede groep  te brainstormen over de toekomst van VVH
Deze groep heeft reeds een meeting gehad en de uitkosten daarvan willen we U niet onthouden
Het belang van VVH en het volleybal in Harlingen heeft ons deze stap doen maken …..

Denktank VVH – maandag 28 januari 2019

Aanwezig:
Namens leden/betrokkenen:   Niels Wienbelt, Sander Wienbelt, Regina v/d Kooij, Anna Schurer, Edwin ten Kate,  Jelle Kromkamp en Robin Hiemstra.

Namens bestuur:  Eelco Visser, Tessa Koster

Uitwerking:
Voor onderstaande 7 categorieën worden de reacties en ideeën van de aanwezigen gevraagd:

 • Jeugd
 • Senioren
 • Ledenwerving
 • Vrijwilligers
 • Sponsoring
 • Financiën
 • Algemeen

De ideeën worden op post-its geschreven en op flaps geplakt. Vervolgens per categorie besproken.
Van de post-its/flaps zijn foto’s gemaakt, van hetgeen besproken hieronder een uitwerking.

Jeugd
Veruit de meeste post-its worden bij de categorie ‘jeugd’ geplakt. We zijn het erover eens dat VVH ‘het’ (in de toekomst) van de jeugd moet hebben.
Meest genoemd is ‘investeren in de jeugd’ en ‘goede training’ (ook voor CMV). Zet de beste trainers op de jeugd en biedt bijv. regelmatig cursussen aan.

Wellicht is het niet voor ieder jeugdlid zinvol en wenselijk om 2x per week te trainen. Als voorbeeld wordt team MB2 genoemd. Het is ook een idee om een 2e training in de week voor een soort selectiegroep te organiseren.

Senioren
De toekomst van de senioren wordt besproken, alle aanwezigen signaleren krimp. Van belang is om (vooral dit seizoen) tijdig te inventariseren bij de leden en een plan te maken / actief oud-leden en potentiële spelers te benaderen. Met name H1 / H2 is een speerpunt.

Ook wordt genoemd dat VVH meer zou kunnen samenwerken met andere verenigingen, bijv. Dosko-Acta kent momenteel een ledenstop.  Belangstellenden die daar niet terecht kunnen dus naar VVH halen?

Ledenwerving
Ook voor ledenwerving zijn veel ideeën:

 • Vriendje/vriendinnetje meenemen naar training (jeugd)
 • Trainingen / volleyballes verzorgen tijdens gymlessen op de (middelbare) scholen > de Nevobo heeft hier ook veel tips en materiaal voor.
 • Stratentoernooi maar ook bedrijventoernooi of – competitie organiseren (’t Skutsje volleybaltoernooi richt zich hier dit jaar extra op).
 • Reclame via website, Facebook / Instagram maar ook gericht flyeren (o.b.v. beschikbare data) of adverteren in regiobladen zoals de Van Wad tot Stad kan helpen.

Tijdens Skutsje toernooi promotieactie optuigen:  eerste jaar korting op contributie?
>  Bespreken binnen bestuur.

Vrijwilligers
Iedereen is zich bewust van het tekort aan vrijwilligers binnen de vereniging, steeds meer werk komt op dezelfde (of minder) schouders neer. Er wordt gesproken over wat hieraan te doen is.

Een belangrijke bron van (nieuwe) vrijwilligers zijn de ouders van jeugdleden. VC Sneek heeft er in het verleden een belronde aan gewijd om te inventariseren wat voor werk de ouders doen; dit kan worden benut in vrijwilligerstaken. Vraag meerdere ouders om iets kleins te doen; dit vergroot het netwerk van vrijwilligers behoorlijk. Niels kan achterhalen hoe Sneek dit aangepakt heeft.

Studenten en scholieren kunnen wellicht via maatschappelijke stages of vrije studiepunten iets betekenen voor de vereniging.

Sponsoring
Op dit moment wordt in stand gehouden wat VVH heeft aan sponsoren, maar wordt niet actief gewerkt aan uitbreiding van de sponsoring.

Het bestuur kan onderzoeken of het donateurschap  (Vrienden van VVH) alsnog in het leven kan worden geroepen. In het verleden heeft Reinier hier al eens iets over uitgewerkt > opvragen?

Betrek de leden/teams meer bij de sponsoring: laat hen nieuwe sponsoren benaderen of aandragen. Ook kan gekeken worden naar andere/alternatieve vormen van sponsoring i.p.v. de standaard balsponsoren of adverteerder Antenne.  Benut ook social media.

Financiën
Er wordt kort over de financiën gesproken. De aanwezigen geven aan dat VVH best mag investeren, aangezien het een aardige spaarpot heeft.

Algemeen
Er worden een aantal punten genoemd onder deze categorie:

 • Samenwerking/uitwisseling met andere verenigingen – ideeën delen maar wellicht ook teams samenvoegen of in andere zin krachten bundelen.
 • Denk vooruit; hoe over 3 of 5 jaar?
 • VVH meer dan volleybal: plezier met elkaar door organiseren van activiteiten
 • Wat kan de Nevobo voor ons betekenen?
 • Welke sociale/maatschappelijke functie kan VVH vervullen binnen Harlingen?
 • Benut de social media en website meer/beter in brede zin van het woord
 • Beachvolleybal: kan er een beachveld worden aangelegd zodat ook in de zomer vanuit VVH volleybal georganiseerd kan worden?
 • Welk doel heeft VVH: prestatie of plezier, of beide? Handel hier bewust naar.

Pages: 1 2

Aankondiging ALV voorjaar 2019

Hierbij nodigt het bestuur van VVH haar leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 (19.30u)
De officiële uitnodiging, agenda en stukken zullen volgen in de Antenne die begin april verschijnt.

Aansluitend aan de ALV zal het jaarlijkse slot-mixtoernooi plaatsvinden, georganiseerd door de AC.

We zullen nog bij alle teams inventariseren of zij na 16 april nog willen doorgaan met trainen, of dat zij 16 april zien als de afsluiting van seizoen 2018-2019!

 

Verlies na spannende pot voor VVH dames 1

Het eerste dames team van Harlingen mocht vandaag uitrukken naar het verre Balk. Ja jongens Balk! Je valt er bijna van de wereld af. We reisden af met 9 personen. Waaronder onze fantastisch fan Merle Mo en coach Ous. De selectie bestond uit Anna en Iris onze buitenspeelsters Alien en Regina die de midden verdedigen, Nienke Marije en Anniek op de diagonaal maar ook overal anders inzetbaar en Yvette op de spelverdelers.

De eerste set begon Anniek op de bank! Naast ons speelde het eerste van Balk waar nogal wat lawaai vandaan kwam waardoor de Harlingers iets afgeleid waren. De set begon wat rommelig, er werd niet genoeg druk gezet waardoor Balk een voorsprong pakte. Harlingen herpakte zich goed maar net te laat waardoor de setwinst voor Balk was (25-20).

Harlingen ging door met het volleybal waar ze mee geëindigd zijn in de eerste set. Zo bleef de opstelling hetzelfde. Harlingen speelde vlekkeloos. Er werd lekker aangevallen en genoeg druk gezet. De opslag lag in deze set ook een stuk beter dan de vorige waardoor Balk meer moeite kreeg met het goed brengen van de pass. Harlingen pakte deze set dan ook met een 13-25 als eindstand.

Met goeie moed zou Harlingen doorgaan met het zekere volleybal dat deze set gespeeld werd. Echter pakte dit iets anders uit. Anniek kwam er in voor Nienke Marije. Balk verdedigd op dit moment een zevende plek in de ranglijst en Harlingen de zesde. Om de spanning er war in te houden heeft Harlingen deze set gewoon weg gegeven aan Balk. Er is dan ook weinig te vertellen over deze set. Ieder had gewoon erg veel zin om een vijfde set te spelen.

Ja een vijfde set dus #again. Want in de thuiswedstrijd is er ook gewoon een vijf setter gespeeld. Harlingen begon deze set fantastisch. Er werd goed gereageerd op ballen en fanatiek gevolleybald. Zo was de eerste helft dan ook een voorsprong van 3-8. Ja en toen… Moest Harlingen weer naar de gedoemde kant waar er slecht werd gevolleybald. Ja een psychische strijd werd er gevoerd in plaats van dat er werd gevolleybald. Deze set werd dan ook jammer maar waar gewonnen door Balk met een stand van 15-12.

Helaas geen winst voor de Harlingers. Vol goede moed gaat Harlingen 23 februari de strijd aan met Drachten. De vorige keer is daar een wonderlijke prestatie neergezet van 2-3 winst. Ja wonderlijk om het feit dat het 2-0 achter stond. Dit belooft dus weer een spannende wedstrijd te worden. We zien jullie graag de 23ste om 19:15 in Drachten!!

VVH Heren 2 in extremis langs VC Sneek

Donderdag avond, weer een late wedstrijd voor de mannen van VVH 2,

Ze zijn het gewend , maar ja  als het dan ook nog eens een vijf setter word dan word het erg laat
Het werd een pittig gevecht tussen de Harlingers en de Snitsers met uiteindelijk toch een zege voor de thuisploeg.
Daar zag het naar 2 sets niet naar uit maar VVH rechtte de rug en knokte zich naar een fraaie zege

Sneek leek met de gedachte naar Harlingen te zijn gekomen om een snelle 4-0 af te dwingen
Immers ,in de heenwedstrijd was VVH weliswaar een lastige vlieg maar steken deed de Harlinger ploeg nimmer.
Gevolg was een redelijk kansloze 4-0 nederlaag tegen het ervaren VC Sneek

Nadat iedereen warm was gespeeld begon VVH met Otto als spelverdeler ,Robin in de diagonaal,Hendrik en Meindert op de midaanval en Sander en Jelle als hoofdaanvallers
Op de bank Jelmer en Erwin en Niels ,die deze avond niet als libero werd ingezet maar als passer/loper
Rene ,Johannes en Eelko waren door diverse omstandigheden niet aanwezig

VVH gaf in de eerste set Sneek prima partij maar de Sneker ploeg toonde zijn ervaring door op beslissende momenten door te drukken
Veel ballen via de blokkering en ook met de “opruimballen” had VVH veel moeite. In de slotfase werd het een fel gevecht om de punten ,die Sneek in z’n voordeel wist te beslissen (24-26)

Ook in de tweede set een zelfde beeld. Sneek dicteerde en VVH probeerde bij te blijven maar bleef een tempo te laag spelen.
Een serie fouten aan VVH kant zorgde voor de redelijk eenvoudige 18-25 zege voor de Snekers
Buit bijna binnen zou je zeggen ,maar VVH toverde een konijn uit de hoge hoed.
Met Meindert nu in de diagonaal, de gebroeders Wienbelt op de hoofdaanval en de jonkies Jelmer en Erwin op mid werd getracht meer snelheid te brengen
Sneek kon niet goed anticiperen op deze verandering en de wedstrijd kantelde. VVH dicteerde nu met meer gevarieerd spel.
De druk werd opgevoerd , Jelle kwam weer binnen de lijnen en VVH haalde de derde set binnen met 25-19

Ook in het vierde bedrijf bleef VVH an de goede kant van de score.
Helaas werd deze set wel ontsierd door een aantal incidenten over de arbitrage door met name de Snekers. Men bleef wel heel erg doorzeuren op een scheids die het in haar uppie moest klaarspelen.
Het ging zelfs zover dat men in woede het laatste punt spontaan kado gaf aan de Harlingers.(25-23)

VC Sneek sneed zichzelf daarmee in de vingers want in de beslissende set wist het geen vuist meer te maken tegen VVH ,die de wedstrijd met 15-9 naar zich toe trok

De mannen speelden een prima pot met veel inzet en vastberadenheid
De zege was daarmee ook verdiend
Doel was om een goede wedstrijd te spelen tegen een team uit de top 3
Tegen Staveren lukt dit niet, maar donderdagavond moest Sneek eraan geloven

Komende vrijdag uit naar Oudemirdum tegen NOK
Ook hier liggen kansen voor de mannen