Update Corona maatregelen & volleybal

Nu duidelijk is dat zowel de competitie als trainingen niet meer zullen worden hervat, ontstaat de vraag hoe het verder moet. Als bestuur betreuren wij de situatie, maar hopen van harte dat iedereen deze periode zo gezond mogelijk doorkomt. Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend seizoen.


Promotie en degradatie:

De Nevobo heeft inmiddels op haar website uitgelegd wat gevolgen zijn van het beëindigen van de competitie en hoe wordt omgegaan met promotie en degradatie. 

>> Lees hier het volledige bericht

Voor de (senioren)teams van VVH heeft het besluit geen gevolgen. Geen van onze teams zal promoveren maar gelukkig is er ook geen sprake van degradaties! 

 

Wat gebeurt er verder bij VVH?
Aangezien samenkomsten tot en met 1 juni 2020 verboden zijn, is duidelijk dat we ook de trainingen dit seizoen niet meer kunnen hervatten. 

Wij als bestuur missen de trainingsavonden en wedstrijden in de Waddenhal, waarbij het ook makkelijk was om elkaar even aan te schieten.  Nu verloopt alle communicatie digitaal, maar de voorbereidingen gaan natuurlijk gewoon door!


De JC zal op korte termijn de huidige jeugdtrainers en ook de (ouders van de) jeugdleden benaderen over de teamindelingen voor volgend seizoen.  De TC had de teamgesprekken al voor 12 maart gevoerd en op basis daarvan wordt een concept teamindeling gemaakt, welke eerst intern wordt besproken.  


Daarnaast bekijkt het bestuur wat de Corona crisis voor onze vereniging betekent in financieel opzicht. 
Het bestuur hoopt begin/midden juni alsnog de jaarlijkse voorjaars-ALV te kunnen organiseren.  In deze ALV zal het bestuur de leden dan een voorstel doen t.a.v. de financiële gevolgen. 
Of het mogelijk is om een ALV te organiseren is natuurlijk wel afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de landelijke ‘lockdown’ situatie.   Maar indien mogelijk sluiten we het seizoen in juni graag alsnog met elkaar af met een ALV en mixtoernooi. 


Tot slot zal voor de zomervakantie in ieder geval nog een Antenne verschijnen, met informatie over het afgelopen seizoen en een vooruitblik naar volgend seizoen. 

Heb je specifieke vragen voor ons als bestuur?
Mail dan gerust naar [email protected]

Sponsorkliks

Vanaf nu is het voor iedereen die V.V.H een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren.

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar Sponsorkliks via de banner links

Door op de banner te klikken ziet u honderden webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Booking.com. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert jouw sponsordoel een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra.

Doe hetzelfde als u een pizza wilt laten bezorgen bij Thuisbezorgd.nl. Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 7.000 restaurants waarbij elke bestelling geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!

Alvast bedankt namens alle leden!

Klik op de onderstaande afbeelding op V.V.H gratis te Sponsoren!

En dan nog even aandacht voor het volgende:

Het gebeurt iedereen wel eens. Voor je het weet heb je online een bestelling gedaan en kom je er daarna pas achter dat je het ook via SponsorKliks had kunnen, nee, eigenlijk had moeten doen.
Balen. Want daar loopt VVH weer “gevonden geld” mis!
Euro’s die VVH goed had kunnen gebruiken.

De SponsorKliks Bestelknoppen

Één van de meest effectieve methoden om SponsorKliks niet meer te vergeten is het installeren van de zogenaamde SponsorKliks Bestelknoppen

Binnen enkele seconden voeg je jouw favoriete webwinkels toe aan je internetbrowser. Je hoeft dan in het vervolg niet eerst naar de SponsorKlikspagina van Volleybal Vereniging Harlingen.
Dat scheelt Volleybal Vereniging Harlingen aanzienlijk in de sponsorinkomsten. Want na verloop van tijd weet je niet beter dan dat je alleen nog maar via deze bestelknoppen bestelt!
En zeker nu de piekmaanden eraan zitten te komen, met Black Friday (29 november), Sinterklaas en Kerst, kan Volleybal Vereniging Harlingen daar financieel enorm van profiteren.

Met het aanmelden op onze nieuwsbrief heb je aangetoond dat je meer dan gemiddeld geïnteresseerd bent in SponsorKliks en in het bijzonder in de financiële toekomst van Volleybal Vereniging Harlingen.
Neem daarom de kleine moeite en verander jouw bestelpatroon, het liefst nog voor de aankomende feestmaanden of beter, vandaag nog!

 

Meldplicht seksuele intimidatie

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken!

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

Binnen VVH onderstrepen we, net als de Nevobo en het NOC*NSF, het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging. Dit mag persoonlijk maar ook via een bericht naar [email protected]. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club:

Aafke Kreuwel
mail : [email protected]
Werkmobiel:        06-54910446

Denktank !

VVH heeft recent een Denktank opgericht
Doel is om met een brede groep  te brainstormen over de toekomst van VVH
Deze groep heeft reeds een meeting gehad en de uitkosten daarvan willen we U niet onthouden
Het belang van VVH en het volleybal in Harlingen heeft ons deze stap doen maken …..

Denktank VVH – maandag 28 januari 2019

Aanwezig:
Namens leden/betrokkenen:   Niels Wienbelt, Sander Wienbelt, Regina v/d Kooij, Anna Schurer, Edwin ten Kate,  Jelle Kromkamp en Robin Hiemstra.

Namens bestuur:  Eelco Visser, Tessa Koster

Uitwerking:
Voor onderstaande 7 categorieën worden de reacties en ideeën van de aanwezigen gevraagd:

 • Jeugd
 • Senioren
 • Ledenwerving
 • Vrijwilligers
 • Sponsoring
 • Financiën
 • Algemeen

De ideeën worden op post-its geschreven en op flaps geplakt. Vervolgens per categorie besproken.
Van de post-its/flaps zijn foto’s gemaakt, van hetgeen besproken hieronder een uitwerking.

Jeugd
Veruit de meeste post-its worden bij de categorie ‘jeugd’ geplakt. We zijn het erover eens dat VVH ‘het’ (in de toekomst) van de jeugd moet hebben.
Meest genoemd is ‘investeren in de jeugd’ en ‘goede training’ (ook voor CMV). Zet de beste trainers op de jeugd en biedt bijv. regelmatig cursussen aan.

Wellicht is het niet voor ieder jeugdlid zinvol en wenselijk om 2x per week te trainen. Als voorbeeld wordt team MB2 genoemd. Het is ook een idee om een 2e training in de week voor een soort selectiegroep te organiseren.

Senioren
De toekomst van de senioren wordt besproken, alle aanwezigen signaleren krimp. Van belang is om (vooral dit seizoen) tijdig te inventariseren bij de leden en een plan te maken / actief oud-leden en potentiële spelers te benaderen. Met name H1 / H2 is een speerpunt.

Ook wordt genoemd dat VVH meer zou kunnen samenwerken met andere verenigingen, bijv. Dosko-Acta kent momenteel een ledenstop.  Belangstellenden die daar niet terecht kunnen dus naar VVH halen?

Ledenwerving
Ook voor ledenwerving zijn veel ideeën:

 • Vriendje/vriendinnetje meenemen naar training (jeugd)
 • Trainingen / volleyballes verzorgen tijdens gymlessen op de (middelbare) scholen > de Nevobo heeft hier ook veel tips en materiaal voor.
 • Stratentoernooi maar ook bedrijventoernooi of – competitie organiseren (’t Skutsje volleybaltoernooi richt zich hier dit jaar extra op).
 • Reclame via website, Facebook / Instagram maar ook gericht flyeren (o.b.v. beschikbare data) of adverteren in regiobladen zoals de Van Wad tot Stad kan helpen.

Tijdens Skutsje toernooi promotieactie optuigen:  eerste jaar korting op contributie?
>  Bespreken binnen bestuur.

Vrijwilligers
Iedereen is zich bewust van het tekort aan vrijwilligers binnen de vereniging, steeds meer werk komt op dezelfde (of minder) schouders neer. Er wordt gesproken over wat hieraan te doen is.

Een belangrijke bron van (nieuwe) vrijwilligers zijn de ouders van jeugdleden. VC Sneek heeft er in het verleden een belronde aan gewijd om te inventariseren wat voor werk de ouders doen; dit kan worden benut in vrijwilligerstaken. Vraag meerdere ouders om iets kleins te doen; dit vergroot het netwerk van vrijwilligers behoorlijk. Niels kan achterhalen hoe Sneek dit aangepakt heeft.

Studenten en scholieren kunnen wellicht via maatschappelijke stages of vrije studiepunten iets betekenen voor de vereniging.

Sponsoring
Op dit moment wordt in stand gehouden wat VVH heeft aan sponsoren, maar wordt niet actief gewerkt aan uitbreiding van de sponsoring.

Het bestuur kan onderzoeken of het donateurschap  (Vrienden van VVH) alsnog in het leven kan worden geroepen. In het verleden heeft Reinier hier al eens iets over uitgewerkt > opvragen?

Betrek de leden/teams meer bij de sponsoring: laat hen nieuwe sponsoren benaderen of aandragen. Ook kan gekeken worden naar andere/alternatieve vormen van sponsoring i.p.v. de standaard balsponsoren of adverteerder Antenne.  Benut ook social media.

Financiën
Er wordt kort over de financiën gesproken. De aanwezigen geven aan dat VVH best mag investeren, aangezien het een aardige spaarpot heeft.

Algemeen
Er worden een aantal punten genoemd onder deze categorie:

 • Samenwerking/uitwisseling met andere verenigingen – ideeën delen maar wellicht ook teams samenvoegen of in andere zin krachten bundelen.
 • Denk vooruit; hoe over 3 of 5 jaar?
 • VVH meer dan volleybal: plezier met elkaar door organiseren van activiteiten
 • Wat kan de Nevobo voor ons betekenen?
 • Welke sociale/maatschappelijke functie kan VVH vervullen binnen Harlingen?
 • Benut de social media en website meer/beter in brede zin van het woord
 • Beachvolleybal: kan er een beachveld worden aangelegd zodat ook in de zomer vanuit VVH volleybal georganiseerd kan worden?
 • Welk doel heeft VVH: prestatie of plezier, of beide? Handel hier bewust naar.

Pages: 1 2

Aankondiging ALV voorjaar 2019

Hierbij nodigt het bestuur van VVH haar leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 (19.30u)
De officiële uitnodiging, agenda en stukken zullen volgen in de Antenne die begin april verschijnt.

Aansluitend aan de ALV zal het jaarlijkse slot-mixtoernooi plaatsvinden, georganiseerd door de AC.

We zullen nog bij alle teams inventariseren of zij na 16 april nog willen doorgaan met trainen, of dat zij 16 april zien als de afsluiting van seizoen 2018-2019!

 

Beachvolleybaltoernooien 2019

Op het moment van schrijven dwarrelt er buiten natte sneeuw naar beneden.
Des te meer reden om je te verheugen op een partijtje volleybal in het zand (en het liefst ook in de zon)!

Bij het secretariaat zijn de eerste aankondigingen voor beachvolleybaltoernooien in 2019 weer binnengekomen en deze wilden we onze leden niet onthouden!

Dwingel Beachtoernooi

In het weekend van 22, 23 & 24 juni 2019 moet je in Dwingeloo zijn voor het  Dwingel Beachvolleybaltoernooi!

Je kunt meedoen vanaf 4e klasse niveau t/m promotieklasse niveau, zowel 2x als 4×4.
Kijk voor meer info op:

www.dwingelbeachtoernooi.nl
https://www.facebook.com/Dwingelbeachtoernooi


Beachvolleybaltoernooi Appelscha

Zaterdag 6 juli 2019 organiseert Beachvolleybal Appelscha voor de 23e keer het eendaagse beachvolleybal toernooi in de mooie bossen van Appelscha. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor dit unieke evenement.

In de Dames, Heren en Mix competitie wordt 2 tegen 2 gespeeld in hoofdklasse t/m 4e klasse. In de Recreanten competitie wordt 4 tegen 4 gespeeld.

Inschrijven kan tot 9 juni 2018.

https://www.beachvolleybalappelscha.nl
https://www.facebook.com/BeachvolleybalAppelscha