VVH heeft recent een Denktank opgericht
Doel is om met een brede groep  te brainstormen over de toekomst van VVH
Deze groep heeft reeds een meeting gehad en de uitkosten daarvan willen we U niet onthouden
Het belang van VVH en het volleybal in Harlingen heeft ons deze stap doen maken …..

Denktank VVH – maandag 28 januari 2019

Aanwezig:
Namens leden/betrokkenen:   Niels Wienbelt, Sander Wienbelt, Regina v/d Kooij, Anna Schurer, Edwin ten Kate,  Jelle Kromkamp en Robin Hiemstra.

Namens bestuur:  Eelco Visser, Tessa Koster

Uitwerking:
Voor onderstaande 7 categorieën worden de reacties en ideeën van de aanwezigen gevraagd:

 • Jeugd
 • Senioren
 • Ledenwerving
 • Vrijwilligers
 • Sponsoring
 • Financiën
 • Algemeen

De ideeën worden op post-its geschreven en op flaps geplakt. Vervolgens per categorie besproken.
Van de post-its/flaps zijn foto’s gemaakt, van hetgeen besproken hieronder een uitwerking.

Jeugd
Veruit de meeste post-its worden bij de categorie ‘jeugd’ geplakt. We zijn het erover eens dat VVH ‘het’ (in de toekomst) van de jeugd moet hebben.
Meest genoemd is ‘investeren in de jeugd’ en ‘goede training’ (ook voor CMV). Zet de beste trainers op de jeugd en biedt bijv. regelmatig cursussen aan.

Wellicht is het niet voor ieder jeugdlid zinvol en wenselijk om 2x per week te trainen. Als voorbeeld wordt team MB2 genoemd. Het is ook een idee om een 2e training in de week voor een soort selectiegroep te organiseren.

Senioren
De toekomst van de senioren wordt besproken, alle aanwezigen signaleren krimp. Van belang is om (vooral dit seizoen) tijdig te inventariseren bij de leden en een plan te maken / actief oud-leden en potentiële spelers te benaderen. Met name H1 / H2 is een speerpunt.

Ook wordt genoemd dat VVH meer zou kunnen samenwerken met andere verenigingen, bijv. Dosko-Acta kent momenteel een ledenstop.  Belangstellenden die daar niet terecht kunnen dus naar VVH halen?

Ledenwerving
Ook voor ledenwerving zijn veel ideeën:

 • Vriendje/vriendinnetje meenemen naar training (jeugd)
 • Trainingen / volleyballes verzorgen tijdens gymlessen op de (middelbare) scholen > de Nevobo heeft hier ook veel tips en materiaal voor.
 • Stratentoernooi maar ook bedrijventoernooi of – competitie organiseren (’t Skutsje volleybaltoernooi richt zich hier dit jaar extra op).
 • Reclame via website, Facebook / Instagram maar ook gericht flyeren (o.b.v. beschikbare data) of adverteren in regiobladen zoals de Van Wad tot Stad kan helpen.

Tijdens Skutsje toernooi promotieactie optuigen:  eerste jaar korting op contributie?
>  Bespreken binnen bestuur.

Vrijwilligers
Iedereen is zich bewust van het tekort aan vrijwilligers binnen de vereniging, steeds meer werk komt op dezelfde (of minder) schouders neer. Er wordt gesproken over wat hieraan te doen is.

Een belangrijke bron van (nieuwe) vrijwilligers zijn de ouders van jeugdleden. VC Sneek heeft er in het verleden een belronde aan gewijd om te inventariseren wat voor werk de ouders doen; dit kan worden benut in vrijwilligerstaken. Vraag meerdere ouders om iets kleins te doen; dit vergroot het netwerk van vrijwilligers behoorlijk. Niels kan achterhalen hoe Sneek dit aangepakt heeft.

Studenten en scholieren kunnen wellicht via maatschappelijke stages of vrije studiepunten iets betekenen voor de vereniging.

Sponsoring
Op dit moment wordt in stand gehouden wat VVH heeft aan sponsoren, maar wordt niet actief gewerkt aan uitbreiding van de sponsoring.

Het bestuur kan onderzoeken of het donateurschap  (Vrienden van VVH) alsnog in het leven kan worden geroepen. In het verleden heeft Reinier hier al eens iets over uitgewerkt > opvragen?

Betrek de leden/teams meer bij de sponsoring: laat hen nieuwe sponsoren benaderen of aandragen. Ook kan gekeken worden naar andere/alternatieve vormen van sponsoring i.p.v. de standaard balsponsoren of adverteerder Antenne.  Benut ook social media.

Financiën
Er wordt kort over de financiën gesproken. De aanwezigen geven aan dat VVH best mag investeren, aangezien het een aardige spaarpot heeft.

Algemeen
Er worden een aantal punten genoemd onder deze categorie:

 • Samenwerking/uitwisseling met andere verenigingen – ideeën delen maar wellicht ook teams samenvoegen of in andere zin krachten bundelen.
 • Denk vooruit; hoe over 3 of 5 jaar?
 • VVH meer dan volleybal: plezier met elkaar door organiseren van activiteiten
 • Wat kan de Nevobo voor ons betekenen?
 • Welke sociale/maatschappelijke functie kan VVH vervullen binnen Harlingen?
 • Benut de social media en website meer/beter in brede zin van het woord
 • Beachvolleybal: kan er een beachveld worden aangelegd zodat ook in de zomer vanuit VVH volleybal georganiseerd kan worden?
 • Welk doel heeft VVH: prestatie of plezier, of beide? Handel hier bewust naar.

Pages: 1 2

Recommended Posts