Disclaimer en copyright

Ondanks dat we er voor zorgen dat de samenstelling van deze site up-to-dat is, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de informatie zo volledig mogelijk te houden. Wijzigingen van informatie kan altijd plaatsvinden, zonder toestemming. De onderhoudsploeg/redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site, of wanneer deze niet beschikbaar is. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.