Skip to content

Jeugd VVH ging te bowlen

Op zaterdag 28 mei 2022 ging de jeugd van VVH als afsluitende activiteit naar Bloemketerp, om daar te gaan bowlen. Na 2 jaar corona konden we eindelijk weer een dergelijke activiteit organiseren. Het werd een leuke, gezellige en uitdagende middag. Tijdens deze middag waren Sander Wienbelt, Marcel Siemonsma en Remco Bronger namens de activiteitencommissie aanwezig om alles in goede banen te leiden. Hieronder ziet u een aantal foto’s die door Remco werden gemaakt gedurende de middag.

Alle ouders die hebben gezorgd voor het vervoer deze middag heel erg bedankt. We willen via deze weg alle jeugdleden en ouders een fantastische zomer en vakantie toewensen.