Foto’s links en midden: Sjoukje De Graaf ontvangt de bloemen en oorkonde uit handen van bestuursleden Eelco Visser en Tessa Koster
Foto rechts: Goos (links onder ) met zijn Herenteam waarmee hij in 1990 de 1e klasse bereikte

In de periode vlak na 1980 deed Goos de Graaf zijn intrede bij VVH . Op dat moment had de vereniging 2 heren en 3 damesteams waarvan de hoogste teams in de 2e klasse meedraaiden. Eigenlijk zat de vereniging in die tijd op een dood spoor en werd naarstig gezocht naar nieuwe wegen om de vereniging nieuw leven in te blazen

Goos was destijds docent op de Harlinger politieschool en werd door Tilly van der Schoot en Corry Schadenberg gevraagd of hij mee wilde helpen om de vereniging verder op te bouwen.
Hij kreeg daarbij carte blanche. Onder zijn leiding werd in de jaren daarna het aantal VVH-teams uitgebreid naar maar liefst 6 heren en 7 damesteams !. Ook werd er een technische commissie ingesteld die aan het einde van het seizoen ging evalueren. Op grond van de evaluaties werden de teams samengesteld. Het bevorderde de doorstroming van met name de jeugd. Op de scholen werden volleybalclinics werden gegeven en op een gegeven moment had Goos samen met Henk Schoot de leiding over een jeugdgroep van maar liefs 14 man onder hun hoede. Na een jaar trainen ging hij samen met Henk met deze jongens de competitie in. Goos ontwikkelde zich als een duizendpoot binnen VVH gesteund door zijn vrouw Sjoukje. Zij had in die jaren het secretariaat onder haar hoede.
Naast trainer was Goos coach, technisch bestuurder , scheidsrechter en ook nog actief als speler Maar bovenal was hij een animator en leefde hij voor het volleybal Onder zijn leiding promoveerde Dames 1 in 1984 naar de districtsklasse. Dit werd in 1990 gedaan door Heren 1. Het waren successen waar sterk de handtekening van Goos onder stond

Naast het werk dat hij heeft gedaan voor onze vereniging was Goos dus ook nog scheidsrechter Hij floot op het niveau van de 2e divisie en was zelfs nog official bij interlands en de Europese Kampioenschappen. Als scheidsrechter heeft hij ruim 30 jaar gewerkt. Hoewel hij langzamerhand steeds meer naar de achtergrond verdween, bleef VVH in zijn hart. Toen VVH 40 jaar bestond ,nu ruim 10 jaar geleden , heeft hij samen met Yvonne Wienbelt nog een mooi interview gegeven in de Harlinger Courant.

Het is duidelijk dat Goos veel heeft betekend voor onze vereniging en daarvoor zijn wij hem dankbaar Iemand die zoveel voor onze vereniging heeft betekend had al erelid moeten zijn.
Wij als bestuur denken echter dat het goed is om dit alsnog te doen, omdat we het belangrijk vinden om stil te staan bij de mensen die veel voor onze vereniging hebben gedaan zelfs al zijn ze niet meer in ons midden. 
Goos zijn vrouw was bij de benoeming en herdenking van haar man aanwezig om de oorkonde die hoort bij het erelidmaatschap in ontvangst te nemen.

Met deze herdenking is Goos de Graaf benoemd tot erelid van VVH