Algemene leden vergadering VVH

Goos de Graaf postuum erelid van VVH

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 november j.l werd teruggekeken op het afgelopen seizoen. 
Voor VVH wisselende successen maar ook belangrijke ontwikkelingen zoals de installatie van een jeugdbestuur.
Doel is om het jeugd volleybal meer structuur te geven en de aantrekkingskracht te verhogen door o.a clinics te geven op de scholen
Dit laatste lijkt al resultaat te geven !

Naast de zakelijke besprekingen was er een afscheid van de secretaresse van VVH , Tessa Koster, na een periode van 4 jaar.
Haar opvolging is nog niet rond maar het bestuur is in gesprek met een kandidaat.
Tijdens deze vergadering werd stilgestaan bij het overlijden van oud trainer / coach en bouwer aan VVH , Goos de Graaf.

Goos de Graaf

In aanwezigheid van zijn vrouw Sjoukje gaf voorzitter Eelco Visser een terugblik op de periode waarin Goos met zijn inzet de vereniging VVH een nieuwe impuls gaf.
De betekenis van Goos was zeer groot .
Helaas is Goos afgelopen mei na een kort ziekbed overleden.
Het bestuur en leden hebben ingestemd met de postume benoeming van Goos tot erelid van VVH
De oorkonde en bloemen werd uitgereikt aan Sjoukje , die dit zeer op prijs stelde

Sjoukje De Graaf ontvangt de bloemen van Tessa
Aanwezig zijn ook de kinderen van Goos en Sjoukje

Tessa ontvangt de bloemen uit handen van voorzitter Eelco Visser

In de rubriek ‘ VVH 50 jaar’  is een terugblik op de periode waarin Goos de Graaf binnen VVH heeft gewerkt

Recommended Posts