“Veel Meer dan Volleybal”
Volleybal is een teamsport. Dus samen sporten. Niet alleen op je kamertje achter een beeldscherm maar in een sporthal met vele andere liefhebbers.

VVH heeft zich o.a. ten doel gesteld om het trainen en volleyballen in competitieverband bij jong en oud en ongeacht je afkomst of sportieve capaciteiten mogelijk te maken. Plezier beleven staat voorop maar ook het verbeteren van je kunde en kennis van de sport en het kunnen meten met anderen door mee te doen in de competitie van de Nevobo. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk dat elke sporter zich veilig en geborgen voelt binnen onze vereniging. Daarom hebben we sportieve- en respectvolle afspraken met ieder lid:

  1. We beledigen, pesten of maken niemand belachelijk op welke manier dan ook. Dat doen we niet tijdens gesprekken, trainingen, wedstrijden of via smartphone (social media).
  2. Tijdens wedstrijden (in of uit) respecteren we beslissingen van officials of andere personen die het mogelijk maken om te kunnen spelen in wedstrijdverband.
  3. We houden kleedkamers netjes en vernielen geen andermans eigendommen of materialen.
  4. We respecteren de tegenstander die het volleybal en alles eromheen net zo leuk vindt.
  5. We voeren een sportieve strijd in het veld, niet een onsportieve in kleedkamers, kantines of elders.
  6. De vereniging zijn we met z’n allen, bestuur én leden. Samen kiezen we een bestuur en dat respecteren we. Zijn we het met zaken niet eens of hebben we nieuwe ideeën dan volgen we de reglementaire weg. Discussiëren moet kunnen maar op een normale en opbouwende manier.
  7. Onze trainers en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie richting onze (jeugd)sporters. Zij handelen naar de geldende regels en richtlijnen en zorgen voor een veilige sportomgeving. Trainers en begeleiders zijn zich tevens bewust van hun positie (machtsongelijkheid) en misbruiken deze niet.
  8. Als bestuur respecteren we de Nederlandse wetten betreffende de Vereniging.


Verklaring Omtrent Goed gedag
Volleybal Vereniging Harlingen is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) en als zodanig medeverantwoordelijk voor de door de bond uitgezette richtlijnen omtrent gedrag en sportiviteit.

VVH is binnen dit kader verplicht om leiding/trainers die omgang hebben met minderjarigen te verplichten tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zonder deze verklaring wordt geen toestemming verleend tot het trainen/begeleiden van minderjarigen.  Dit wordt verder toegelicht in het intakegesprek, dat door de TC/JC gevoerd wordt met nieuwe trainers/begeleiders.


Meldingsplicht:

Wanneer we bemerken dat er zaken gebeuren die in strijd zijn met deze gedragscode dan wordt dit gemeld! Bij voorkeur gebeurt dit rechtstreeks aan de betreffende persoon of anders bij de trainer/coach (indien deze hierin partij is).

Verder kan in geval van ongewenst gedrag contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo.  De VCP kan ook advies geven t.a.v. ongewenst gedrag.  Meer informatie en contactgegevens van de VCP zijn te vinden op de Nevobo website
Zijn het ernstige zaken dan verzoeken we het  meldingsformulier Gedrag en Sportiviteit  te gebruiken. Dit formulier graag volledig ingevuld mailen naar het bestuur

Wanneer er schriftelijk melding is gedaan, wordt het voorval onderzocht en worden alle betrokken personen oproepen voor een gesprek. Sancties zijn niet uitgesloten. Dit is per voorval ter beoordeling en verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.