Skip to content

Van speler tot voorzitter en ere lid van VVH: Jelle Kromkamp

VVH Gefeliciteerd 

VVH bestaat al weer 50 jaar, een mooie en lange periode voor een vereniging in een stadje als Harlingen. De felicitaties voor alle leden. 

Hoe het begon voor mij bij VVH 

Het was ergens 1991 of 1992 dat ik zelf begon met volleyballen bij VVH. Eerder had ik de volleybalsport ontdekt in Franeker, waar ik toen nog woonde. Toen was VVH nog 1 van mijn tegenstanders, en vanuit die situatie kende ik de heren uit Harlingen dan ook wel. Ik mocht na mijn aanmelding direct bij heren 1 aansluiten, en in die tijd beperkte mijn lidmaatschap  zich tot alleen trainen en spelen. Ik had toen nog geen idee wat er allemaal speelde binnen zo’n vereniging. Maar dat heeft niet zo heel erg lang geduurd.  

Eerste dochter gaat volleyballen, en al snel zit je dan in de JC 

Ondertussen volleybalde onze oudste dochter Josephine ook bij de jeugd. Dat was voor het toenmalige bestuur het moment om mij maar eens te peilen of ik meer zou willen dan alleen maar trainen en spelen.  Ik kan het me nog goed herinneren. Het was in sporthal Bilgaard in Leeuwarden, tijdens de warming-up kwam Marcel Siemonsma naast mij lopen met de heel onschuldige vraag ‘Jouw dochter volleybalt ook bij VVH toch?’. Gevolgd door een wat minder onschuldige vraag ‘Lijkt het je leuk om lid te worden van de JC (jeugdcommissie)?’.  
Het antwoord daarop werd dus uiteindelijk JA. En daar heb ik nooit spijt van gehad. 

 

Van het één komt het ander.  

Naast JC lid werd ik ook al snel trainer en coach van een jeugdteam. Dat heb ik, geen idee hoeveel jaar, met enorm veel plezier gedaan. Dus ook daar heb ik nooit spijt van gehad, wat is dat leuk om te doen. Na verschillende samenstellingen van de JC, zelfs nog een tijdje alleen, kwam het moment dat onze toenmalige voorzitster Tilly van der Schoot zich door ziekte wat terugtrok. Ik heb toen eerst het voorzitterschap waargenomen en later helemaal overgenomen.  

Invloed vanuit de vereniging op jeugdvolleybal in het rayon 

In die tijd volgde ik door plaats te nemen in het rayonbestuur van het toenmalige rayon Middelsee het voorbeeld van Tilly, zij was eerder ook voorzitster van het rayon. En, hoe kan het ook anders, nam ik plaats in de jeugdcommissie.  
In die rol heb ik jaren de verschillende jeugdcompetities georganiseerd, voor zowel de CMV jeugd, als de A, B en C jeugd.  

Ontwikkeling jeugdvolleybal in de rayons  

Die positie in het rayonbestuur was een handige plek om vanuit de verenging invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen rondom het jeugdvolleybal.  

Onderdelen die vanuit die rol verandert zijn waren: 

 • jongens en meisjes samen laten volleyballen 
 • C jeugdwedstrijden niet alleen in toernooivorm, maar ook net als de oudere jeugd en de senioren samen met rayon Sneek ieder zaterdag een ‘echte’ wedstrijd 

Iets wat binnen rayon Middelsee een vastgeroeste gewoonte was, alles in een paar toernooien, en vooral niet iedere zaterdag volleyballen 

 • samenwerking met andere rayon, vooral rayon Sneek, waardoor er weer wat volwaardigere competities ontstonden  
 • regelen van CMV cursussen en 
 • Continueren van rayonselectietrainingen 

Ontwikkeling jeugdvolleybal bij VVH  

Binnen de vereniging hebben we als bestuur vanaf toen ook meer invulling gegeven aan een aantal  belangrijke uitgangspunten voor de volleyballende jeugd: 

 • van indeling op leeftijd naar indeling naar talent en minder op leeftijd  
 • getalenteerde jeugd zo snel mogelijk meer uitdaging geven, dus met ouder jeugd mee trainen/spelen of met de senioren mee trainen/spelen 
 • waar mogelijk de jeugdteams zo hoog mogelijk indelen, dus niet lekker laag en dan kampioen worden 
 • bij een team passende trainer en coach zoeken. Recreatief ingestelde teams hebben niets aan een te ambitieuze trainer, terwijl erg ambitieuze teams juist niets hebben aan een recreatief ingestelde trainer 
 • promoten van het mee doen aan georganiseerde jeugdtoernooien, zo hebben een aantal teams ook mee gedaan aan weekendtoernooien in Noord-Brabant. Ook goed voor de teambuilding 
 • jeugd expliciet motiveren om mee te doen aan de rayon selectietrainingen 
 • in de regiocompetitie spelende jeugd betrekken bij het geven van trainingen en het coachen van wedstijden bij de jongste jeugd  
 • contributie voor de jeugd laag houden, waardoor het laagdrempelig is om te komen en te blijven volleyballen   


Stabiel en sterk bestuur 
 

In de 14 jaar dat ik voorzitter van VVH was, heb ik geluk gehad dat we een stabiel en sterk bestuur hadden en een grote groep fanatieke vrijwilligers die mee konden helpen eerder genoemde waar te maken.   

Laten we ons met zijn allen als bestuur, vrijwilligers, leden, ouders van jeugdleden en sponsoren met hart en ziel blijven inzetten voor VVH, op naar het volgende jubileum.