Soort contributie
Verenigingscontributie senioren
Verenigingscontributie jeugd 12 t/m 17 jaar ( op 1-10-2023)
Verenigingscontributie recreanten
Verenigingscontributie jeugd jonger dan 12 jaar ( op 1-10-2023)
Contributie 2023-2024
€ 179
€ 134
€ 121
€ 112

Soort contributie
Competitiespelen heren 1
Competitiespelen senioren/regio landelijk
Competitiespelen senioren rayon
Soort contributie
Contributie 1,5 uur extra training
Contributie extra training  jeugd
Contributie 2 uur extra training

Kledingfonds

Contributie 2023-2024
€ 96
€ 96
€ 91

€ 89
€ 45
€ 113

€ 17

  

Het lidmaatschap wordt éénmalig geind.
Het is ook mogelijk in termijnen te betalen.
Informeer bij de penningmeester over de mogelijkheden.

Uw gegevens worden volgens de AVG richtlijnen verwerkt en bewaard en alleen gebruikt voor het registreren van uw gegevens ten behoeve van het lidmaatschap van de vereniging. Met het doorsturen van uw gegevens via bijgaand formulier gaat u akkoord met de richtlijnen AVG. Mocht u mee willen doen aan de Nevobo competitie dan worden uw gegevens doorgestuurd. Ook de Nevobo hanteert de AVG richtlijnen.

Jonger dan 16 jaar , dan is toestemming van ouder/voogd nodig.