Vertrouwenspersoon VVH

Als vereniging wil VVH een veilig sportklimaat bieden, waar iedereen met plezier bezig is met de volleybalsport en zich thuisvoelt binnen de vereniging. Om die reden kennen we beleid omtrent integriteit en hebben we duidelijke afspraken over gedrag.

De vertrouwenspersoon is aangesteld als centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

VVH werkt samen met een externe vertrouwenscontactpersoon: Aafke Kreuwel

Mail: [email protected]
Tel.:                        0517-412418
Werkmobiel:         06-54910446

Daarnaast kan contact worden opgenomen met de contactpersoon (VCP) van de Nevobo: Juliette Richter

Mail:  [email protected]
Tel.:                       0623616883.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Maar de vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er überhaupt problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je namelijk terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor iedereen, dus zowel voor trainers, coaches, ouders en begeleiders als voor de spelers.

Het snel melden van een ongewenste situatie, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan de ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Ook kan op die manier herhaling voorkomen worden.