Skip to content

Yvonne Wienbelt : Een kwart eeuw bestuurder van VVH

Yvonne heeft  , naast een mooie volleybal periode op diverse niveaus ( meest als spelverdeelster) , ook lang deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van VVH.
VVH is haar veel dank verschuldigd voor al die jaren waarin ze mede leiding gaf aan onze volleybal vereniging
Aan haar werd gevraagd ons mee terug te nemen in de tijd……….
Hoe kwam alles tot stand ?

Toen ik in 1984 in Harlingen kwam wonen wilde ik wel graag weer gaan volleyballen.
Hoe ging dat vroeger …….. ? (geen website, geen Facebook o.i.d ). I
Ik zocht het nummer van een bestuurslid op in de gemeente-gids en belde ….. “met Tilly v/d Schoot”.
Na een plezierig gesprekje kon ik me  , met sportkleren aan , melden op de dinsdag in de Waddenhal.
Wat een drukte en wat een mensen en wat gezellig.
Als VVH-er vind je het heel gewoon dat alle teams elkaar treffen op dinsdag, maar is best bijzonder.
Ik kwam uit een vereniging in Heerenveen en trainde jarenlang in een klein gymzaaltje en had geen benul van vereniging of andere teams, laat staan dat je daar ging kijken.
Terug naar mijn entree……. Ik mocht wel even meedraaien bij dames 1 en na 10 minuten hoorde ik dat ik in dames 1 was ingedeeld.
Zo ging dat vroeger :).Een tijdje later ben ik gevraagd voor het bestuur en werd ik secretaresse.
Ik nam zitting in een bestuur onder de meer dan bezielende leiding van Tilly v/d Schoot. Lia Veldman was toen de penningmeester.
Er was nog geen sprake van een TC, laat staan van een AC , wel een JC…….
Met Tilly heb ik lange tijd samen in het bestuur gezeten tot haar ziek-zijn haar noopte om het voorzitterschap op te moeten geven. Daarna nam Jelle Kromkamp, toen al vice-voorzitter, de hamer over.

In onze zittingsperioden zijn er wel verschillende penningmeesters geweest  .
Ik herinner me Marjan Hoekstra, Robert Taekema en een hele lange periode was Reinie Kwast – van der Staal  de penningmeester in het DB. Een ster in het binnenhalen van sponsoren en andere bijdrages (Reinie haar motto  : “het begint voor mij pas als iemand ‘nee’ zegt”).

In de loop van de tijd kreeg ook de TC een duidelijke plaats binnen het AB. Ikzelf heb meer dan 25 jaar deel uitgemaakt van het DB. De taken werden door de jaren heen groter : secretariaat, daarmee lid DB, maar ook het wedstrijdsecretariaat werd wat omvangrijker door de groei van de vereniging en de eisen die aan inschrijving e.v. gesteld werden, (inhuur zalen, doorgeven schema’s aan de bond en gemeente, teams inschrijven, wedstrijdwijzigingen communiceren, scheidsen regelen).

De ledenadministratie was ook een bewerkelijk klusje, alles op papier en met de hand, later de pasfoto;s die van alle leden gemaakt moesten worden, ook een hele operatie.
De vereniging groeide !. Op een gegeven moment telde VVH 6 herenteams en 7 damesteams en 50% van de leden betrof jeugd.

De rol die Goos de Graaf hierin voor de senioren als hoofdtrainer speelde was groot.
Theo en Willemien Bonnema hebben in de periode lange tijd de jeugdafdeling begeleid en hebben veel leden geworven met acties op scholen. Ik realiseer me terdege dat, wanneer je zo’n lange periode terugblikt er heel veel mensen zijn geweest die een mooie rol binnen VHH hebben gespeeld en nog spelen.
Het wordt een hele lange rij om ze allemaal te gaan noemen maar bij deze ‘chapeau voor iedereen in welke rol dan ook).
Ik herinner me vele ALV-locaties: in het zaaltje bij de Chinees, waar we na afloop loempiaatjes kregen met zo’n fraai gesneden wortel, onderin bij de Pijpenla (levensgevaarlijk achteraf), bij de Brandweer, op het industrieterrein en waar al niet meer, uiteindelijk streken we neer in het Vierkant en in onze eigen kantine).

Zo’n lange periode kent hoogtepunten.
In 1988 werd besloten tot een trainingsweekend voor Dames 1 en Heren 1. Enthousiast geraakt schreven zich nog meer teams in en we streken neer op het terrein van Staatsbosbeheer op Terschelling.
Een bijzonder weekend wat een prachtige traditie zou worden. De trainer, Henk Wienbelt had zijn broer en diens vriend gevraagd om ook wat trainingen te verzorgen…………
Bob&Bob ,  voor hen die het nog weten en  ……. de rest is history ,maar …….dank zij dit weekend lopen Niels en Sander rond.

Vrij vlot hierna leek het een aantal lieden leuk om Sinterklaas ten tonele te voeren binnen VVH en die avond ook eens wat anders te doen dan trainen. Veel voorpret, een hele leuke avond en achteraf gezien de start van de AC.

Een nieuwe sporthal.
We verhuisden van de Achlumerdijk naar de huidige Waddenhal in 1994. We maakten kennis met Janneke (en Guus) en wat een gezelligheid hebben we toch in haar kantine, later samen met Follie mogen beleven. En hoe gezellig was het (en wordt het weer) toch altijd op de zaterdagen waar volle tribunes heren 1 en later dames 1 en de jeugd aanmoedigden.
Het werd een plek waar veel vrienden en iedereen die VVH een warm hart toedraagt elkaar een paar keer per maand ontmoette.
De glasblazers zijn een fenomeen en iedereen ging zo’n avond bij Janneke uit eten; haar patat is beroemd.

Veel kinderen hebben hier veel van hun jonge jeugd doorgebracht omdat hun ouders volleybalden. De vele kampioenschappen, en de promoties, de leuke onderlinge toernooien, Sinterklaas avonden zijn uiteraard allemaal hoogtepunten.

De viering van ons 30 jarig jubileum in 2000 was wel een bijzondere. Het VVH+ toernooi deed hier haar intrede. In 2010 vieren we het 40 jarig jubileum met een groot feest in de loods bij Nesta met een reünie. En nu zijn we alweer 10 jaar verder.

Ik feliciteer VVH dan ook van harte met dit jubileum en hoop dat we straks met z’n allen op een geweldig feest in de kantine het glas hierop mogen heffen.